ჯგუფი ერთი-მეოთხედი - მიმძიმს /Jgufi 1/4 - mimdzims
: 75